Thiết bị Vietmap A50 dẫn đường bằng giọng nói

3,690,000 VNĐ