Thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn xe du lịch

Tất cả các xe ô tô hoạt động kinh doanh, vận tải hành khách đủ điều kiện kinh doanh. Thì yêu cầu phải lắp đặt và duy trình trạng thái của thiết bị định vị hợp chuẩn xe du lịch. Hay còn được gọi với tên khác là thiết bị giám sát hành trình. Theo Nghị định 91/2009/NĐCP Chính phủ.