Thiết bị định vị xe tải 3,5 – 7 tấn

1,750,000 VNĐ

Thiết bị định vị xe tải 3,5 – 7 là thiết bị giám sát hành trình đạt tiêu chuẩn theo Nghị định 86/CP/2016 trong kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.