Thiết bị định vị xe tải 10 tấn

1,750,000 VNĐ

Thiết bị định vị xe tải 10 tấn là thiết bị giám sát hành trình ô tô chính hãng đạt chuẩn theo NĐCP số 86 ban hành vào năm 2014 với nhiều tính năng hiện đại.