Thiết bị định vị xe đi đăng kiểm

1,750,000 VNĐ

Thiết bị định vị xe đi đăng kiểm do Việt Tech lắp đặt trực tiếp phân phối với  dòng sản phẩm hợp chuẩn theo quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT, giúp cho các đơn vị có kinh doanh vận tải bằng xe ô tô làm thủ tục cấp tem phiếu lưu hành cho xe cũng như xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải.