Thiết bị định vị hợp chuẩn xe đầu kéo

1,750,000 VNĐ

Kể từ khi xe đầu kéo được sử dụng nhiều để vận chuyển hàng hóa tải trọng lớn. Bằng cách chuyển rơ mooc trên các chặng đường dài. Thì thiết bị định vị hợp chuẩn xe đầu kéo cũng được ra đời. Đã hỗ trợ các doanh nghiệp rất nhiều trong công việc quản lý các phương tiện xe đầu kéo dễ dàng hơn rất nhiều