Thiết bị dẫn đường kiêm camera hành trình Vietmap A45

3,450,000 VNĐ

Thiết bị Vietmap A45 là thiết bị dẫn đường ô tô kết hợp camera hành trình trước và sau, camera trước ghi hình Full HD, camera sau ghi hình 720p, đồng thời camera sau còn sử dụng làm camera lùi, tự động chuyển màn hình lùi xe khi cài số R