Thiết bị dẫn đường bằng giọng nói VietMap B50

2,590,000 VNĐ