Giám sát hành trình hợp chuẩn XT3.5 – Mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

1,500,000 VNĐ

Với thiết bị giám sát hành trình XT3.5 bạn sẽ có thể quản lý phương tiện của mình một cách hiêu quả đồng thời có thể xem lại hành trình di chuyển của phương tiện lên tới 30 ngày.