Thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn xe đầu kéo

Thiết bị giám sát hành trình xe đầu kéo là một trong những thành công trong nghiên cứu trong công nghệ định vị của nước ta hiện nay. Với thiết bị này, những nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm soát được phương tiện cũng như lộ trình của lái xe.

So sánh