Thiết bị định vị xe tải dưới 3,5 tấn

Thiết bị định vị xe tải dưới 3,5 tấn là thiết bị giám sát hành trình với nhiều tính năng ưu Việt. Hiện thiết bị đã được Bộ GTVT cấp giấy phép từ ngày 1/7/2016.

So sánh